Još jedna publikacija projekta KEY

19.09.2022.„Kreiranje politika i zagovaranje u obrazovanju“ nova je publikacija u okviru projekta KEY. Pripremili su je Slavica Komatina i Marko Stojanović su u saradnji sa kolegama iz Rumunije, Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Ova publikacija prikazuje kako se osigurava kvalitet predškolskog obrazovanja u Rumuniji, kreiranje i zagovaranje politika u Crnoj Gori, ulogu Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja u Srbiji, kao i pregled aktera i javnih politika u oblasti obrazovanja.

Uz ovaj priručnik pripremljen je i set materijala za obuke u oblasti kreiranja javnih politika i zagovaranja, koji se može koristiti kao dodatni resurs za unapređivanje sopstvenih veština neophodnih za aktivno učešće u procesima kreiranja javnih politika.