Održana završna konferencija na projektu KEY

10.11.2022.DSC_0050

Završna konferencija projekta KEY (Keep educating yourselves) održana je u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu (VSNS).

Konferenciji su prisustvovali predstavnici svih partnerskih institucija, kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, školske uprave Novi Sad, predškolske ustanove „Radosno detinjstvo“ ali i privatnih predškolskih ustanova, uz predstavnike Pedagoškog društva Vojvodine i medija.

Prisutne su na samom početku pozdravilie dr Svetlana Radović, pomočnik direktora VSNS, Vesna Radulović, prosvetni savetnik, Ministarstvo prosvete – školska uprava Novi Sad i Jovanka Ulić, koordinator projekta.

Kroz PowerPoint prezentaciju, predstavnici svih partnerskih institucija su prisutne upoznali sa opštim i specifičnim ciljevima projekta KEY, kao i sa realizovanim aktivnostima po radnim paketima.

Produkti radnih paketa su:

–           Publikacija “Komparativna analiza stručnog usavršavanja u zemljama partnerima”;

–           Realizovana radionica o razvoju centara za celoživotno učenje u Vršcu;

–         Kao polazište za osmišljavanje seminara stručnog usavršavanja realizovano je istraživanje (2019) u svrhu analize potreba ciljne grupe, odnosno vaspitača iz Srbije i Crne Gore (N = 1466) u sledećim kategorijama: Konceptualne postavke Osnova programa PVO; neposredan rad sa decom; razvijanje saradnje i zajednice učenja; razvijanje profesionalne prakse. Upitnik je bio polazna osnova za osmišljavanje programa stručnog usavršavanja zaposlenih u PU kojima su visokoškolske institucije učestvovale na konkursu ZUOV-a za akreditaciju programa;

DSC_0004

–         Osnovani Centri za celoživotno učenje pri svim visokoškolskim institucijama u Srbiji i Crnoj Gori;

–         Centri opremljeni najsavremenijom opremom;

–      Održani Moodle kursevi za 24 nastavnika iz 6 partnerskih VŠI koji su unapredila svoja znanja i sposobnosti u korišćenju Moodle platforme i kreiranju Moodle kurseva za svrhu nastave i obuka;

–         Akreditovano 39 programa stručnog usavršavanja (Srbija 33 – ZUOV, nov ciklus akreditacije i 6 Pedagoški fakultet u Nikšiću);

–         Održano preko 30 seminara/programa stručnog usavršavanja vapitača I stručnih saradnika sa više od 800 učesnika;

–      Održane dve radionice o inovativnom pristupu u radu Centara za celoživotno učenje: Liberating Structures, Theories of Change;

–           Osmišljena i realizovana metodologija praćenja kvaliteta projekta;

–         5 publikacija: “Komparativna analiza profesionalnog razvoja vaspitača u zemljama partnerima”; “Priručnik za kvalitet, posmatranje i evaluaciju kontinuiranog profesionalnog razvoja vaspitača”; “Samostalni vodič za KPRV – pribor alata za vapitače”; “Modeli KPRV akreditacionih standarda”; “Vodič akreditovanih programa pri Centarima za celoživotno učenje”.

DSC_0024

Projekat KEY – KEEP EDUCATING YOURSELF je Erasmus + projekat u oblasti jačanja saradnje između Visokoškolskih institucija i šireg ekonomskog i društvenog okruženja.

Projekat je započet u novembru 2018. godine, a zbog pandemije COVID19 produžen za godinu dana, tj. do novembra 2022. godine.

Projekat je okupio veliki broj partnera iz regiona i inostranstva, a oni su:

Iz Srbije: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Novi Sad; Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ Vršac; Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – Sirmum, Sremska Mitrovica; Akademija vaspitačko medicinskih strukovnih studija Kruševac; Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija Niš, Odsek Pirot; Udruženje vaspitača Vojvodine; Savez udruženja vaspitača Srbije; ZUOV; Zapadnobalkanski institut  (WEBIN).

Iz Crne Gore – Univerzitet Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću; Javna predškolska ustanova “Ljubica Popović”, Podgorica; Zavod za školstvo Crne Gore.

Iz Slovenije – Univerzitet u Mariboru; Istraživačko-obrazovni centar Dvorac Rakičan, Murska Sobota.

Iz Engleske – Birmingham City University.

Iz Rumunije – West University Timisoara.

Iz Mađarske- University in Baja.