POZIV-OBJEDINJENA JAVNA NABAVKA OPREME

19.05.2020.Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2751825