Radionica o ulozi centara

15.05.2019. VršacU periodu od 14.05. do15.05.2019. u Vršcu u okviru KEY projekta održavaju su seminari o kreiranje centara za profesionalni razvoj (vizija, misija, osnovni principi).
Prvog dana susreta, u Visokoj školi u Vršcu razgovaralo se na temu koji su mogući modeli za osnivanje centara, o njihovoj vidljivosti i održivosti. Dr Jelena Prtljaga je predstavila agendu i naznačila koji su očekivani ishodi dvodnevne radionice u Vršcu. U nastavku, iskustva u radu centara za edukaciju partnerima iz Srbije i Crne Gore preneli su članovi konzorcijuma iz Slovenije (Univerzitet u Mariboru, RIS Rakičan), nakon čega je usledila bogata razmena mišljenja i iskustava svih učesnika na radionici.

Moderator radionice o viziji, misiji i osnovnim principima centara za profesionalni razvoj, koja se odvijala u popodnevnim časovima, bila je dr Tanja Nedimović.

Drugog dana susreta, paralelno sa radionicama (izrada upitnika i definisanje osnovnih smernica za osnivanje centara) održani su i radni sastanci partnera na projektu na kojima je bilo reči o pravnim i finansijskim aspektima projekta u osnivanja centara, posebno u oblasti nabavke opreme za realizaciju projekta.