Sastanak projektnih partnera u Baji

20.11.2021. BajaNa Univerzitetu u Baji (Mađarska) – Visokoj školi za vaspitače, u periodu 16-18. novembra 2021. godine oodržan je sastanak projektinh partnera projekta KEY.
Dr. Jovanka Ulić upoznavala je partnerske institucije sa ostvarenim aktivnostima na projektu u prethodnom periodu. Istaknuto je da su sve aktivnosti u okviru WP1 ostvarene. Jedna od aktivnosti predviđena projektom, a to je akreditacija seminara za stručno usavršavanje vaspitača, morala je biti odložena s obzirom da konkurs za akreditaciju seminara do ovog trenutka nije raspisan. U narednom periodu biće stavljen akcenat na realizaciju već akreditovanih seminara, u saradnji za zajednicama – udruženjima vaspitača.

Baja 2Narednog dana, 17.11.2021. godine održan je naučni skup pod nazivom: Science: compass for a livable future na kojem su učestvovali predavači iz više zemalja koji su prisutne upoznali sa aktuelnim dešavanjima i problemima sa kojima se susreću različiti evropski obrazovni prostori, sa naročitim akcentom na tematiku celoživotnog učenja i stvaranja kompetencija i kreiranja motivirajućeg prostora za kontinuirano i sveobuhvatno usavršavanje.
U okviru aktivnosti održanih u Baji, predložen je plan narednih poseta u okviru projekta KEY u zavisnosti od epidemiološke situacije.