Sastanak projektnih partnera u Nikšiću

05.09.2021. NikšićSastanak je održan na Filozofskom fakultetu u Nikšiću od 01. do 03.09.2021.  Bila je to prilika da 11 partnerskih institucija koje su učestvovale na ovom sastanku sumiraju dosadašnje rezultate. Sve partnerske institucije predstavile su aktivnosti iz VP2 koje se sprovode u njihovim institucijama. Zajednički zaključak je bio da je oprema nabavljena u svim partnerskim institucijama i da će se koristiti za predviđenu funkciju – edukaciju i obuku učenika i nastavnika u cilju unapređenja njihovog rada u praksi. Usledila je aktivnost iz trećeg radnog paketa (VP3) vezana za implementaciju Moodle kursa. Zatim je drugi deo radionice bio posvećen temi Planiranje seminara, kurseva i materijala. Na kraju radnogKEY-Niksic-03 dana održana je sednica Upravnog odbora, čiji su predstavnici konstatovali da su, uprkos činjenici da postoji opasnost od Covid-19, svi projektni zadaci uspešno realizovani. Istaknuto je i da je Nacionalna Erazmus+ kancelarija u Crnoj Gori 29. juna 2021. godine obavila monitoring posjetu Erazmus+ projekta Nastavi svoje obrazovanje. Nacionalna Erazmus+ kancelarija izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima i pohvalila napore projektnih timova iz svih partnerskih institucija.

Tokom drugog radnog dana, projektni partneri su razgovarali o mogućnostima kompetencija vaspitača (VP3). U okviru VP4, predstavnica VEBIN-a Jelena Nastić predstavila je publikaciju koja se odnosi na povećanje kompetencija prosvetnih radnika.

Treći radni dan počeo je sastankom Komisije za obezbeđenje kvaliteta. Analizirana su mišljenja eksternih učesnika o kvalitetu projekta. Dogovoreno je da je krajnje vreme da se pristupi realizaciji akreditovanih programa obuke prosvetnih radnika.

 

KEY-Niksic-05

 

 

 

 

 

 

Trodnevni sastanak zaključen je obimnom razmjenom iskustava i ideja za dalje aktivnosti na projektu.