Sastanak projektnih partnera u Novom Sadu

07.09.2022. Novi SadU skladu sa projektnim zadacima u Novom Sadu je organizovan dvodnevni radni sastanak projektnih20220905_145440 partnera projekta KEY. Sastanak je organizovan radi sumiranja dosadašnjih projektnih rezultata i kao priprema za Završnu konferenciju u Novom Sadu.
Predstavnici svih partnerskih institucija su upoznati sa ostvarenim i planiranim aktivnostima u okviru radnih paketa projekta.Dogovoreno je da sve visokoškolske institucije dostave spisak akreditovanih programa do kraja nedelje, kako bi se pripremila konačna verzija za štampanje. Svi materijali koji su potrebni za kreiranje priručnika za QA – posmatranje i evaluaciju CPD, kao i Samostalni vodić za CPD (pribor alata za vaspitače) biće dostavljeni do polovine septembra da bi se pristupilo finalizaciji pripreme i štampe priručnika.

NS sep 2022
Drugog dana sastanka svaki partner je predstavio prisutnima prethodnu izvršenu analizu napretka u svojoj ustanovi u svrhu poboljšanja upravljanja i donošenja adekvatnih odluka u okviru projekta. Pored razgovora o diseminaciji projektnih rezultata govorilo se i oodržavanju planiranih i akreditovanih obuka za stručno usavršavanje vaspitača. Predstavnici projektnog partnera WEBIN su upoznali prisutne sa Upitnicima za izradu izveštaja o uticaju
COVID19 na izvođenje nastave i vaspitački rad koji će dobiti svaki partner da popuni.
Sastankom upravnog odbora na kraju drugog dana završen je sastanak projektnih partnera.