Sastanak projektnih partnera u Novom Sadu

26.06.2021. Novi SadSastanak je održan 23. i 24. juna 2021. god. u Novom Sadu. Na sastanku su projektni oartneri iz Maribora sproveli obuku za Moodle okruženje. Učesnici iz svih partnerskih institucija pratili su radionicu o planiranju obrazovanja u Moodle okruženju dok su radili na računaru, učeći do detalja kako dizajnirati učionicu u Moodle okruženju, kako pripremati i uređivati dokumente, kako komunicirati sa učesnicima, itd. Radionica je nastavljena konkretnim testovima učesnika, gde su, uz ažuriranje i neke nove informacije, polaznici pokušali osmisliti svoju učionicu i u nju uvesti određene materijale, kako bi na vlastitom

Potom su usledile radionice na temu planiranja seminara, brzih kurseva i materijala, nakon čega su se učesnici posvetili sastanku na kojem su razgovarali o akreditaciji seminara (programi stručnog usavršavanja) za vaspitače .NS jun 2 (1)
Drugi radni dan započeo je sastankom na kojem se razgovaralo o projektnim aktivnostima u vezi sa publikacijom „Teacher Self-Guide to CPD toolkit“.Nakon toga svaki partner je prisutnima predstavio prethodnu analizu napretka u svojoj instituciji u cilju unapređenja upravljanja i donošenja odgovarajućih odluka u okviru projekta.

Radne dvodnevne aktivnosti završene su sastankom Komisije za unapređenje kvaliteta i sastankom Upravnog odbora.