Sastanak u Rakičanu

26.10.2021. RakičanRIS_Oktobar_2021_2U RIS Dvorec Rakičan u Rakičanu u četvrtak, 21. oktobra 2021. i petak, 22. oktobra 2021. godine, održan je seminar o primerima dobre prakse i jačanju odnosa između projektnih partnera.
Najprije je predstavljen Omladinski centar RISKO, koji je organizacijska jedinica Javne ustanove RIS Dvorec Rakičan, čiji je osnivač Opština Murska Sobota i suosnivač Zveze za tehničku kulturu Slovenije. Svrha Omladinskog centra RISKO je unapređenje nivoa ključnih kompetencija i veština mladih, uključujući mlade sa manjim mogućnostima i podsticanje njihovog aktivnog učešća u društvu. Stoga posebnu pažnju poklanjaju interkulturalnom dijalogu, socijalnoj inkluziji i solidarnosti mladih. Usledila je prezentacija međunarodnih konferencija koje već tradicionalno organizuje RIS Dvorec Rakičan. Upućen je poziv za saradnju i učešće na konferencijama.
Drugog dana, učesnici su se fokusirali na širenje i mogućnosti primera dobre prakse predstavljenih dan ranije. Tako su iznijeli svoje stavove i postavili dodatna pitanja koja su se pojavila o programima koje provodi RIS Dvorec Rakičan. Razvila se prava debata o tome koji su to primjeri dobre prakse, kako ih mogu koristiti u svom radu i koje su mogućnosti za poboljšanje. Uz implementaciju sličnih programa i dobru međusobnu saradnju, svi projektni partneri mogu dalje razvijati svoje kompetencije i popraviti eventualne nedostatke.

Sastanak je završen konkretnim predlozima za nastavak uspešne implementacije projekta.