Seminar o jačanju uloge VŠU u ECEC CPD

24.10.2021. MariborSeminar o jačanju uloge VŠU u ECEC CPD “ održan je od 18. do 20. oktobra 2021. godine na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Mariboru.

Maribor 2

Na seminaru je detaljnije predstavljen razvoj novih obrazovnih programa a predstavnik Centra za pedagoško obrazovanje, ukratko je predstavio osnovnu delatnost centra, prezentovao planiranje, izradu i odobravanje novih studijskih programa kao i pripremu i realizaciju programa razvoja karijere (PPU programa). Svi prisutni su upoznati sa svom potrebnom dokumentacijom (prijavni formulari, onlajn informacije, sertifikati za učesnike, sertifikati za izvođače…), a takođe su aktivno demonstrirali rad KATIS sistema.

Maribor 3 Maribor 4

Svi učesnici seminara su u utorak, 19. oktobra 2021. godine učestvovali u predavanjima i radionicama koje su pripremile stručne radnice vrtića Šentilj Ksenija Breg i Petra Kašman Jelenko. U prvom delu akcenat je bio na organizaciji, realizaciji i evaluaciji seminara i drugih obuka za stručne radnike, sa posebnim akcentom na vreme zatvaranja vrtića zbog epidemioloških uslova. U drugom delu akcenat je bio na saradnji sa roditeljima i decom prilikom zatvaranja vrtića. Tokom dana i svih aktivnosti, poseban akcenat i intervjui bili su u vezi sa unapređenjem kompetencija vaspitača i drugih stručnjaka u cilju efikasnijeg i adekvatnijeg suočavanja sa kriznim situacijama u oblasti saradnje i kontinuiranog stručnog usavršavanja.

Maribor 5

U sredu, 20. oktobra 2021. godine, nastavili smo sa intervjuima u vezi sa unapređenjem kompetencija prosvetnih radnika i drugih stručnjaka u cilju efikasnijeg i adekvatnijeg suočavanja sa kriznim situacijama u oblasti saradnje i kontinuiranog stručnog usavršavanja, kao i pripreme i realizacija različitih obrazovnih programa kako uživo tako i na daljinu (u umreženom okruženju). Istovremeno, posebno je naglašeno da je ključno održavati kvalitet i obezbediti stalni kontakt sa svim zainteresovanim stranama.