Seminari u Sloveniji

22.04.2019. RakičanU periodu od 8. 4. – 10. 4. 2019. u Mariboru i 11. 4. ‒ 12. 4. 2019 u  Rakičanu, u Sloveniji u okviru KEY projekta održani su seminari o jačanju uloge fakulteta i visokih škola u kontinuiranom profesionalnom razvoju vaspitača. U okviru seminara organizovane su i posete predškolskim ustanovama i radni sastanci partnera na projektu. Seminaru su kao predstavnici Visoke škole iz Vršca prisustvovali dr Jelena Prtljaga, dr Predrag Prtljaga i Biljana Despotovski.