Izmene i dopune konkursne dokumentacije za objedinjenu javnu nabavku opreme

19.06.2020.Izmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2751875&idp=2751825&vz=2