Radionica o ulozi centara

15.05.2019. VršacU periodu od 14.05. do15.05.2019. u Vršcu u okviru KEY projekta održali su seminari o kreiranju centara za profesionalni razvoj (vizija, misija, osnovni principi).

Na seminaru je zaključeno da treba razmotriti ideju/inicijativu da se osnuju centri za celoživotno učenje, čije ciljne grupe bi bile brojnije i raznovrsnije (vaspitači, stručni saradnici i drugi zaposleni u obrazovanju, roditelji, predškolska i druga deca, mladi, studenti, diplomirani studenti), i koji bi nudili čitav niz oblika celoživotnog učenja (pored akreditovanih seminara za stručno usavršavanje vaspitača, koji će takođe svaka visokoškolska institucija iz Srbije i Crne Gore akreditovati tokom 3 godine realiazacije projekta);

Pored gorenavedenih tema održani su radni sastanci partnera na projektu na kojima je bilo reči o pravnim i finansijskim aspektima projekta.

IMG_4101