Radni sastanak u Kruševcu

30.11.2019. KruševacU Kruševcu je 28. i 29. novembra 2019. godine održan radni sastanak u okviru projekta „KEY“.
Početak radionice obeležila je diskusija o publikaciji Analiza kontinuiranog stručnog usavršavanja prosvetnih radnika u Srbiji, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji i Velikoj Britaniji, koja je zasnovana na materijalima iscrpne uporedne analize Kontinuiranog stručnog usavršavanja. (CPR) edukatora u partnerskim zemljama, sproveden u prethodnom periodu, uređivao, pripremio i štampao tim sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću Univerziteta Crne Gore (UCG). Svi prisutni su se složili da je prezentovani materijal kvalitetan i sadržajan, a postignuta je i saglasnost da se određeni broj primeraka publikacije dostavi svim partnerskim institucijama.

KS 2019-1

Nakon razgovora o sadržaju budućih programa Centara, svi partneri su se saglasili da sadržaj treba da bude zasnovan na principima nove Fondacije predškolskog vaspitanja i obrazovanja programa „Godine uzleta“, čija je realizacija u toku. .

KS 2019-2

Na sastanku su predstavljeni preliminarni rezultati ankete za prosvetne radnike, koja je prethodno sprovedena u Srbiji i Crnoj Gori, zaključno sa 25.10.2019, u saradnji sa Zavodom za stručno usavršavanje i udruženjima prosvetnih radnika obe zemlje. Rok za popunjavanje ankete je naknadno produžen do 10. novembra, tako da se konačni rezultati, koje će analizirati i prezentovati partneri iz Slovenije (Pedagoški fakultet u Mariboru), očekuju u narednom periodu.