Seminari u Sloveniji

22.04.2019. RakičanSeminar o jačanju uloge VŠU u ECEC CPD – MARIBOR“ održan je od 8. do 12. aprila 2019. godine u prostorijama dva projektna partnera (8-10. aprila 2019. godine na Univerzitetu u Mariboru, Pedagoški fakultet i 11. aprila 2019. godine). 2019 – 12. 2019. u Istraživačko-edukativnom centru Rakičan u Murskoj Soboti).

Na seminaru je predstavljena uloga visokoškolskih nastavnika u jačanju kontinuiranog stručnog usavršavanja, uloga stručnog usavršavanja u smislu sopstvenog istraživačkog rada i saradnje sa eksternim zainteresovanim stranama, uloga stručnog usavršavanja kroz princip mentorstva, partnerske saradnje, značaj promocije fakulteta, katedri i nastavnika, kao i uloga izdavanja naučnih časopisa Prikazani su pristupi stručnom usavršavanju u pogledu naučnoistraživačkog rada i pedagoškog rada sa studentima. Pored navedenih aktivnosti, u drugom delu seminara, rukovodilac Centra za kontinuirano obrazovanje je detaljno predstavio aktivnosti Centra, sve aktivne programe koje Centar nudi, kao i metodologiju finansiranja od strane Ministarstvo prosvete, nauke i sporta.

U okviru seminara organizovane su i posete predškolskim ustanovama i radni sastanci partnera na projektu.

KEY_MB_Rakican-01