Uvodna konferencija u Novom Sadu

14.02.2019. Novi SadVisoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ partner je u realizaciju projekta pod nazivom „Keep Educating Yourself“ – KEY koji je finansiran sredstvima Erazmus+ programa Evropske unije. Konzorcijum čini 17 partnera, iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Slovenije i Velike Britanije. Projekat je usmeren ka izgradnji kapaciteta za celoživotno usavršavanje vaspitača, a u skladu sa njihovim potrebama.
Uvodna konferencija, kao deo KEY projekta održana je 12. februara 2019. godine u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Prisutne učesnike iz svih navedenih zemalja i institucija učesnica u projektu pozdravila je mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. U plenarnom delu konferencije okupljenima su se obratile Ana Marija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole u Novom Sadu.
Konferencija je okupila više od 80 aktera i praktičara u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem predstavljanja i upoznavanja sa projektom KEY i razmatranja potrebe za stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti.
IMG_2871-300x225