AKTIVNOSTI

POZIV-OBJEDINJENA JAVNA NABAVKA OPREME
19.05.2020.

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2751825

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2751825

Radionice u Temišvaru
08.03.2020. Timisoara

U periodu od 4.3. do 5.3.2020. godine u Temišvaru (Rumunija) u okviru KEY projekta održani su seminari o Standardima za akreditaciju programa za stručno usavršavanje, vannastavnim aktivnostima i obrazovnim politikama u Rumuniji.

tem 2

Na sastanku su članovi konzorcijuma iz Rumunije predstavili iskustva u radu i edukaciji vaspitača kao i standarde za akreditaciju programa u Rumuniji. Pored studija slučaja za rano pbrazovanje i vannastavne aktivnosti predstavljeni su i primeri dobre prakse u vrtićima u Temišvaru.

Drugi dan susreta bio je nakon održanih radionica posvečen pravnim i finansijskim aspektima projekta.

U periodu od 4.3. do 5.3.2020. godine u Temišvaru (Rumunija) u okviru KEY projekta održani su seminari o Standardima za akreditaciju programa za stručno usavršavanje, vannastavnim aktivnostima i obrazovnim politikama u Rumuniji.

tem 2

Na sastanku su članovi konzorcijuma iz Rumunije predstavili iskustva u radu i edukaciji vaspitača kao i standarde za akreditaciju programa u Rumuniji. Pored studija slučaja za rano pbrazovanje i vannastavne aktivnosti predstavljeni su i primeri dobre prakse u vrtićima u Temišvaru.

Drugi dan susreta bio je nakon održanih radionica posvečen pravnim i finansijskim aspektima projekta.

„NASTAVI DA SE USAVRŠAVAŠ“ ZA KRUŠEVAČKE VASPITAČE
30.11.2019.
Radni sastanak u Kruševcu
30.11.2019. Kruševac

U Kruševcu je 28. i 29. novembra 2019. godine održan radni sastanak u okviru projekta „KEY“.
Početak radionice obeležila je diskusija o publikaciji Analiza kontinuiranog stručnog usavršavanja prosvetnih radnika u Srbiji, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji i Velikoj Britaniji, koja je zasnovana na materijalima iscrpne uporedne analize Kontinuiranog stručnog usavršavanja. (CPR) edukatora u partnerskim zemljama, sproveden u prethodnom periodu, uređivao, pripremio i štampao tim sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću Univerziteta Crne Gore (UCG). Svi prisutni su se složili da je prezentovani materijal kvalitetan i sadržajan, a postignuta je i saglasnost da se određeni broj primeraka publikacije dostavi svim partnerskim institucijama.

KS 2019-1

Nakon razgovora o sadržaju budućih programa Centara, svi partneri su se saglasili da sadržaj treba da bude zasnovan na principima nove Fondacije predškolskog vaspitanja i obrazovanja programa „Godine uzleta“, čija je realizacija u toku. .

KS 2019-2

Na sastanku su predstavljeni preliminarni rezultati ankete za prosvetne radnike, koja je prethodno sprovedena u Srbiji i Crnoj Gori, zaključno sa 25.10.2019, u saradnji sa Zavodom za stručno usavršavanje i udruženjima prosvetnih radnika obe zemlje. Rok za popunjavanje ankete je naknadno produžen do 10. novembra, tako da se konačni rezultati, koje će analizirati i prezentovati partneri iz Slovenije (Pedagoški fakultet u Mariboru), očekuju u narednom periodu.

U Kruševcu je 28. i 29. novembra 2019. godine održan radni sastanak u okviru projekta „KEY“.
Početak radionice obeležila je diskusija o publikaciji Analiza kontinuiranog stručnog usavršavanja prosvetnih radnika u Srbiji, Crnoj Gori, Mađarskoj, Rumuniji, Sloveniji i Velikoj Britaniji, koja je zasnovana na materijalima iscrpne uporedne analize Kontinuiranog stručnog usavršavanja. (CPR) edukatora u partnerskim zemljama, sproveden u prethodnom periodu, uređivao, pripremio i štampao tim sa Filozofskog fakulteta u Nikšiću Univerziteta Crne Gore (UCG). Svi prisutni su se složili da je prezentovani materijal kvalitetan i sadržajan, a postignuta je i saglasnost da se određeni broj primeraka publikacije dostavi svim partnerskim institucijama.

KS 2019-1

Nakon razgovora o sadržaju budućih programa Centara, svi partneri su se saglasili da sadržaj treba da bude zasnovan na principima nove Fondacije predškolskog vaspitanja i obrazovanja programa „Godine uzleta“, čija je realizacija u toku. .

KS 2019-2

Na sastanku su predstavljeni preliminarni rezultati ankete za prosvetne radnike, koja je prethodno sprovedena u Srbiji i Crnoj Gori, zaključno sa 25.10.2019, u saradnji sa Zavodom za stručno usavršavanje i udruženjima prosvetnih radnika obe zemlje. Rok za popunjavanje ankete je naknadno produžen do 10. novembra, tako da se konačni rezultati, koje će analizirati i prezentovati partneri iz Slovenije (Pedagoški fakultet u Mariboru), očekuju u narednom periodu.

Sastanak u Novom Sadu
28.10.2019. Novi Sad

U okviru projekta KEEP EDUCATING YOURSELF – /KEY/, finansiranog sredstvima Erasmus+ programa Evropske unije, 24. i 25. oktobra 2019. godine, na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, održan je radni sastanak.

NS 2019
Na sastanku je predstavljena publikacija Analysis of continuing professional development of preschool teachers in Serbia, Montenegro, Hungary, Romania, Slovenia and Great Britain.

Navedeno je da je potrebno formirati timove za preporuke o tome šta bi trebalo sistemski promeniti na nacionalnom nivou, a ove preporuke trebalo bi da proisteknu iz praktičnih iskustava vaspitača i zaključaka donetih na osnovu analize.

Na sastanku je predstavljen Vodič za kontrolu kvaliteta – srpska i engleska verzija kao i rezultaati evaluacije kvaliteta upravljanja na projektu.

Pored ovih aktivnosti dogovoreno je da se formiraju savetodavni odbori na lokalnom i na nacionalnom nivou,svaka institucija treba da da svoje predloge za predstavnike savetodavnih odbora na lokalnom i nacionalnom nivou.

Na sastanku su predstavljene i planirane aktivnosti kao i datumi sastanak u narednom periodu.

U okviru projekta KEEP EDUCATING YOURSELF – /KEY/, finansiranog sredstvima Erasmus+ programa Evropske unije, 24. i 25. oktobra 2019. godine, na Visokoj školi za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, održan je radni sastanak.

NS 2019
Na sastanku je predstavljena publikacija Analysis of continuing professional development of preschool teachers in Serbia, Montenegro, Hungary, Romania, Slovenia and Great Britain.

Navedeno je da je potrebno formirati timove za preporuke o tome šta bi trebalo sistemski promeniti na nacionalnom nivou, a ove preporuke trebalo bi da proisteknu iz praktičnih iskustava vaspitača i zaključaka donetih na osnovu analize.

Na sastanku je predstavljen Vodič za kontrolu kvaliteta – srpska i engleska verzija kao i rezultaati evaluacije kvaliteta upravljanja na projektu.

Pored ovih aktivnosti dogovoreno je da se formiraju savetodavni odbori na lokalnom i na nacionalnom nivou,svaka institucija treba da da svoje predloge za predstavnike savetodavnih odbora na lokalnom i nacionalnom nivou.

Na sastanku su predstavljene i planirane aktivnosti kao i datumi sastanak u narednom periodu.

Radni sastanak u Nikšiću
24.09.2019. Nikšić

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću je 19. i 20. septembra 2019. god. realizovana druga radionica posvećena razvoju centara za celoživotno učenje i obuke nastavnika i vaspitača u okviru radnog paketa 2, kao i sastanak UO projekta uz prisustvo koordinatora partnerskih institucija KEY projekta.
Prema planu na oba događaja su prisustvovali predstavnici visokoškolskih institucija koje se bave predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem iz Srbije (Novi Sad, Vršac, Kruševac i Pirot), WEBIN iz Beograda, partnerska institucija iz Мađarske (Eotvos Jozef Foiskola, Baja, HU) i partnerske institucije u projektu iz Crne Gore (Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet, Zavod za školstvo i JPU “Ljubica Popović”- Podgorica).

U okviru koordinacionog sastanka su prisustvovali predstavnici nacionalne ERASMUS+ kancelarije u Crnoj Gori koji su pozitivno ocijenili dosadašnju aktivnost u realizaciji KEY projekta.

Foto-1

Na radionici su prezentovane i usaglašene aktivnosti po pitanju osnivanja centara za obuku nastavnika, izrade pravilnika o radu centra, načinu implementacije upitnika za vaspitače, akreditaciji programa stručnog usavršavanja nastavnika/vaspitača, nabavci opreme i definisane preporuke za buduće aktivnosti na projektu.

Na Filozofskom fakultetu u Nikšiću je 19. i 20. septembra 2019. god. realizovana druga radionica posvećena razvoju centara za celoživotno učenje i obuke nastavnika i vaspitača u okviru radnog paketa 2, kao i sastanak UO projekta uz prisustvo koordinatora partnerskih institucija KEY projekta.
Prema planu na oba događaja su prisustvovali predstavnici visokoškolskih institucija koje se bave predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem iz Srbije (Novi Sad, Vršac, Kruševac i Pirot), WEBIN iz Beograda, partnerska institucija iz Мađarske (Eotvos Jozef Foiskola, Baja, HU) i partnerske institucije u projektu iz Crne Gore (Univerzitet Crne Gore – Filozofski fakultet, Zavod za školstvo i JPU “Ljubica Popović”- Podgorica).

U okviru koordinacionog sastanka su prisustvovali predstavnici nacionalne ERASMUS+ kancelarije u Crnoj Gori koji su pozitivno ocijenili dosadašnju aktivnost u realizaciji KEY projekta.

Foto-1

Na radionici su prezentovane i usaglašene aktivnosti po pitanju osnivanja centara za obuku nastavnika, izrade pravilnika o radu centra, načinu implementacije upitnika za vaspitače, akreditaciji programa stručnog usavršavanja nastavnika/vaspitača, nabavci opreme i definisane preporuke za buduće aktivnosti na projektu.

Radni sastanak u Sremskoj Mitrovici
04.07.2019. Sremska Mitrovica
U Sremskoj Mitovici, u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – SIRMIUM u periodu od 20. do 21. juna 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan je radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i predstavnice Eötvös József Főiskola, Baja, Mađarska.
U okviru radnog paketa 1 razmatrana je metodologija istraživanja potreba praktičara, kao preduslov za kreiranje i akreditaciju programa stručnog usavršavanja i postignut dogovor u vezi pripreme i objavljivanja publikacije.
U okviru radnog paketa 6 održan je sastanak Tima za kvalitet, koji je ovom prilikom i konstituisan. Ustanovljen je način rada, razmatrane dosadašnje aktivnosti, rezultati, događaji i upravljanje projektom, kao i načini njihove evaluacije i obezbeđenje kvaliteta projekta.
U okviru radnih paketa 7 i 8 održan je zajednički sastanak Upravnog odbora i Tima koordinatora. Predstavljen je priručnik o upravljanju projektom, finansijama i kvalitetom, razmatrano je konstituisanje Savetodavnog odbora, pitanje nabavke opreme.
U okviru radnog paketa 2 iznet je stručni stav konzorcijuma o ECEC CPD, kao i mogućnostima razvoja centara za stručno usavršavanje. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu je predstavila predlog Pravilnika o radu Centra za profesionalno usavršavanje i postignut je dogovor da u toku jeseni visokoškolske ustanove na sednicama Nastavno-stručnog veća donesu odluku o osnivanju Centara za profesionalno usavršavanje.
IMG-1099
Izvor: http://sm-vaspitac.edu.rs/izvestaj-sa-sastanka-u-okviru-realizacije-projekta-keep-educating-yourself-key-59877-epp-1-2018-rs-1-eppka2-cbhe-jp-odrzanog-u-sremskoj-mitrovici-20-i-21-juna-2019-godine/
U Sremskoj Mitovici, u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – SIRMIUM u periodu od 20. do 21. juna 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan je radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i predstavnice Eötvös József Főiskola, Baja, Mađarska.
U okviru radnog paketa 1 razmatrana je metodologija istraživanja potreba praktičara, kao preduslov za kreiranje i akreditaciju programa stručnog usavršavanja i postignut dogovor u vezi pripreme i objavljivanja publikacije.
U okviru radnog paketa 6 održan je sastanak Tima za kvalitet, koji je ovom prilikom i konstituisan. Ustanovljen je način rada, razmatrane dosadašnje aktivnosti, rezultati, događaji i upravljanje projektom, kao i načini njihove evaluacije i obezbeđenje kvaliteta projekta.
U okviru radnih paketa 7 i 8 održan je zajednički sastanak Upravnog odbora i Tima koordinatora. Predstavljen je priručnik o upravljanju projektom, finansijama i kvalitetom, razmatrano je konstituisanje Savetodavnog odbora, pitanje nabavke opreme.
U okviru radnog paketa 2 iznet je stručni stav konzorcijuma o ECEC CPD, kao i mogućnostima razvoja centara za stručno usavršavanje. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu je predstavila predlog Pravilnika o radu Centra za profesionalno usavršavanje i postignut je dogovor da u toku jeseni visokoškolske ustanove na sednicama Nastavno-stručnog veća donesu odluku o osnivanju Centara za profesionalno usavršavanje.
IMG-1099
Izvor: http://sm-vaspitac.edu.rs/izvestaj-sa-sastanka-u-okviru-realizacije-projekta-keep-educating-yourself-key-59877-epp-1-2018-rs-1-eppka2-cbhe-jp-odrzanog-u-sremskoj-mitrovici-20-i-21-juna-2019-godine/
U Nikšiću formiran Centar za obuku nastavnika
24.06.2019.
PO UGLEDU NA EU: Uče ceo radni vek
18.05.2019.
Radionica o ulozi centara
15.05.2019. Vršac

U periodu od 14.05. do15.05.2019. u Vršcu u okviru KEY projekta održali su seminari o kreiranju centara za profesionalni razvoj (vizija, misija, osnovni principi).

Na seminaru je zaključeno da treba razmotriti ideju/inicijativu da se osnuju centri za celoživotno učenje, čije ciljne grupe bi bile brojnije i raznovrsnije (vaspitači, stručni saradnici i drugi zaposleni u obrazovanju, roditelji, predškolska i druga deca, mladi, studenti, diplomirani studenti), i koji bi nudili čitav niz oblika celoživotnog učenja (pored akreditovanih seminara za stručno usavršavanje vaspitača, koji će takođe svaka visokoškolska institucija iz Srbije i Crne Gore akreditovati tokom 3 godine realiazacije projekta);

Pored gorenavedenih tema održani su radni sastanci partnera na projektu na kojima je bilo reči o pravnim i finansijskim aspektima projekta.

IMG_4101

U periodu od 14.05. do15.05.2019. u Vršcu u okviru KEY projekta održali su seminari o kreiranju centara za profesionalni razvoj (vizija, misija, osnovni principi).

Na seminaru je zaključeno da treba razmotriti ideju/inicijativu da se osnuju centri za celoživotno učenje, čije ciljne grupe bi bile brojnije i raznovrsnije (vaspitači, stručni saradnici i drugi zaposleni u obrazovanju, roditelji, predškolska i druga deca, mladi, studenti, diplomirani studenti), i koji bi nudili čitav niz oblika celoživotnog učenja (pored akreditovanih seminara za stručno usavršavanje vaspitača, koji će takođe svaka visokoškolska institucija iz Srbije i Crne Gore akreditovati tokom 3 godine realiazacije projekta);

Pored gorenavedenih tema održani su radni sastanci partnera na projektu na kojima je bilo reči o pravnim i finansijskim aspektima projekta.

IMG_4101