Vesti

Nikšić: Edukacija vaspitača na temu primjene matematičkih manipulativnih materijala
11.10.2021.
Sastanak projektnih partnera u Nikšiću
05.09.2021. Nikšić

Sastanak je održan na Filozofskom fakultetu u Nikšiću od 01. do 03.09.2021.  Bila je to prilika da 11 partnerskih institucija koje su učestvovale na ovom sastanku sumiraju dosadašnje rezultate. Sve partnerske institucije predstavile su aktivnosti iz VP2 koje se sprovode u njihovim institucijama. Zajednički zaključak je bio da je oprema nabavljena u svim partnerskim institucijama i da će se koristiti za predviđenu funkciju – edukaciju i obuku učenika i nastavnika u cilju unapređenja njihovog rada u praksi. Usledila je aktivnost iz trećeg radnog paketa (VP3) vezana za implementaciju Moodle kursa. Zatim je drugi deo radionice bio posvećen temi Planiranje seminara, kurseva i materijala. Na kraju radnogKEY-Niksic-03 dana održana je sednica Upravnog odbora, čiji su predstavnici konstatovali da su, uprkos činjenici da postoji opasnost od Covid-19, svi projektni zadaci uspešno realizovani. Istaknuto je i da je Nacionalna Erazmus+ kancelarija u Crnoj Gori 29. juna 2021. godine obavila monitoring posjetu Erazmus+ projekta Nastavi svoje obrazovanje. Nacionalna Erazmus+ kancelarija izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima i pohvalila napore projektnih timova iz svih partnerskih institucija.

Tokom drugog radnog dana, projektni partneri su razgovarali o mogućnostima kompetencija vaspitača (VP3). U okviru VP4, predstavnica VEBIN-a Jelena Nastić predstavila je publikaciju koja se odnosi na povećanje kompetencija prosvetnih radnika.

Treći radni dan počeo je sastankom Komisije za obezbeđenje kvaliteta. Analizirana su mišljenja eksternih učesnika o kvalitetu projekta. Dogovoreno je da je krajnje vreme da se pristupi realizaciji akreditovanih programa obuke prosvetnih radnika.

 

KEY-Niksic-05

 

 

 

 

 

 

Trodnevni sastanak zaključen je obimnom razmjenom iskustava i ideja za dalje aktivnosti na projektu.

Sastanak je održan na Filozofskom fakultetu u Nikšiću od 01. do 03.09.2021.  Bila je to prilika da 11 partnerskih institucija koje su učestvovale na ovom sastanku sumiraju dosadašnje rezultate. Sve partnerske institucije predstavile su aktivnosti iz VP2 koje se sprovode u njihovim institucijama. Zajednički zaključak je bio da je oprema nabavljena u svim partnerskim institucijama i da će se koristiti za predviđenu funkciju – edukaciju i obuku učenika i nastavnika u cilju unapređenja njihovog rada u praksi. Usledila je aktivnost iz trećeg radnog paketa (VP3) vezana za implementaciju Moodle kursa. Zatim je drugi deo radionice bio posvećen temi Planiranje seminara, kurseva i materijala. Na kraju radnogKEY-Niksic-03 dana održana je sednica Upravnog odbora, čiji su predstavnici konstatovali da su, uprkos činjenici da postoji opasnost od Covid-19, svi projektni zadaci uspešno realizovani. Istaknuto je i da je Nacionalna Erazmus+ kancelarija u Crnoj Gori 29. juna 2021. godine obavila monitoring posjetu Erazmus+ projekta Nastavi svoje obrazovanje. Nacionalna Erazmus+ kancelarija izrazila je zadovoljstvo postignutim rezultatima i pohvalila napore projektnih timova iz svih partnerskih institucija.

Tokom drugog radnog dana, projektni partneri su razgovarali o mogućnostima kompetencija vaspitača (VP3). U okviru VP4, predstavnica VEBIN-a Jelena Nastić predstavila je publikaciju koja se odnosi na povećanje kompetencija prosvetnih radnika.

Treći radni dan počeo je sastankom Komisije za obezbeđenje kvaliteta. Analizirana su mišljenja eksternih učesnika o kvalitetu projekta. Dogovoreno je da je krajnje vreme da se pristupi realizaciji akreditovanih programa obuke prosvetnih radnika.

 

KEY-Niksic-05

 

 

 

 

 

 

Trodnevni sastanak zaključen je obimnom razmjenom iskustava i ideja za dalje aktivnosti na projektu.

Sastanak projektnih partnera u Novom Sadu
26.06.2021. Novi Sad

Sastanak je održan 23. i 24. juna 2021. god. u Novom Sadu. Na sastanku su projektni oartneri iz Maribora sproveli obuku za Moodle okruženje. Učesnici iz svih partnerskih institucija pratili su radionicu o planiranju obrazovanja u Moodle okruženju dok su radili na računaru, učeći do detalja kako dizajnirati učionicu u Moodle okruženju, kako pripremati i uređivati dokumente, kako komunicirati sa učesnicima, itd. Radionica je nastavljena konkretnim testovima učesnika, gde su, uz ažuriranje i neke nove informacije, polaznici pokušali osmisliti svoju učionicu i u nju uvesti određene materijale, kako bi na vlastitom

Potom su usledile radionice na temu planiranja seminara, brzih kurseva i materijala, nakon čega su se učesnici posvetili sastanku na kojem su razgovarali o akreditaciji seminara (programi stručnog usavršavanja) za vaspitače .NS jun 2 (1)
Drugi radni dan započeo je sastankom na kojem se razgovaralo o projektnim aktivnostima u vezi sa publikacijom „Teacher Self-Guide to CPD toolkit“.Nakon toga svaki partner je prisutnima predstavio prethodnu analizu napretka u svojoj instituciji u cilju unapređenja upravljanja i donošenja odgovarajućih odluka u okviru projekta.

Radne dvodnevne aktivnosti završene su sastankom Komisije za unapređenje kvaliteta i sastankom Upravnog odbora.

Sastanak je održan 23. i 24. juna 2021. god. u Novom Sadu. Na sastanku su projektni oartneri iz Maribora sproveli obuku za Moodle okruženje. Učesnici iz svih partnerskih institucija pratili su radionicu o planiranju obrazovanja u Moodle okruženju dok su radili na računaru, učeći do detalja kako dizajnirati učionicu u Moodle okruženju, kako pripremati i uređivati dokumente, kako komunicirati sa učesnicima, itd. Radionica je nastavljena konkretnim testovima učesnika, gde su, uz ažuriranje i neke nove informacije, polaznici pokušali osmisliti svoju učionicu i u nju uvesti određene materijale, kako bi na vlastitom

Potom su usledile radionice na temu planiranja seminara, brzih kurseva i materijala, nakon čega su se učesnici posvetili sastanku na kojem su razgovarali o akreditaciji seminara (programi stručnog usavršavanja) za vaspitače .NS jun 2 (1)
Drugi radni dan započeo je sastankom na kojem se razgovaralo o projektnim aktivnostima u vezi sa publikacijom „Teacher Self-Guide to CPD toolkit“.Nakon toga svaki partner je prisutnima predstavio prethodnu analizu napretka u svojoj instituciji u cilju unapređenja upravljanja i donošenja odgovarajućih odluka u okviru projekta.

Radne dvodnevne aktivnosti završene su sastankom Komisije za unapređenje kvaliteta i sastankom Upravnog odbora.

Sastanak projektnih partnera u Sremskoj Mitrovici
21.04.2021. Sremska Mitrovica

U prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – SIRMIUM, u okviru realizacije projekta KEEP EDUCATING YOURSELF – (KEY) u Sremskoj Mitrovici 19.4.2021. godine održan je sastanak projektnih partnera.
Na sastanku su razmatrane teme planiranih obuka od strane kolega u Mariboru (UoM), kao i raspored obuka i broj učesnika iz svake ustanove, kao i mogućnosti primene Moodle platforme u procesu pripreme i realizacije programa stručnog usavršavanja vaspitača u okviru formiranih Centara za celoživotno učenje. Planirane su ToT obuke na temu Osiguranja kvaliteta, čiji bi nosilac bio Univerzitet u Birmingemu, pri čemu je prihvaćen predlog od strane WEBIN-a, da se partneri iz EU uključe u proces osiguranja kvaliteta. Predstavnici visokoškolske ustanove iz Vršca izneli su pregled dosadašnjih aktivnosti radnog tima u izradi i objavljivanju publikacije Vodič za samoregulaciju kontinuiranog stručnog usavršavanja vaspitača (Teacher Self-Guide to CPD toolkit) pri čemu bi centralni deo publikacije činila iskustva partnera iz EU, dok su ostale institucije pozvane da predlože teme koje bi želeli da obrade pre nego što se materijal objedini u konačnu publikaciju.

sm
Razmatrane su javne politike i javne obrazovne politike u Republici Srbiji, način njihovog donošenja i sprovođenja, procesi i procedure u ovoj oblasti, uloga aktera javnog zagovaranja i lobiranja ali i alternativni oblici uključivanja visokoškolskih ustanova i vaspitača u proces donošenja odluka u cilju postizanja dogovora u vezi sa sadržajem publikacije Donošenje odluka i zagovaranje (Policy making and advocacy in education), kao i planirane obuke za aktivno učešće u procesu donošenja javnih politika u oblasti obrazovanja.

Održan je sastanak Komisije za osiguranje kvaliteta u toku koga je razmatran raspored zaduženja svih članova kao i sastanak Upravnog odbora tokom koga su razmatrana tekuća pitanja.

U prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – SIRMIUM, u okviru realizacije projekta KEEP EDUCATING YOURSELF – (KEY) u Sremskoj Mitrovici 19.4.2021. godine održan je sastanak projektnih partnera.
Na sastanku su razmatrane teme planiranih obuka od strane kolega u Mariboru (UoM), kao i raspored obuka i broj učesnika iz svake ustanove, kao i mogućnosti primene Moodle platforme u procesu pripreme i realizacije programa stručnog usavršavanja vaspitača u okviru formiranih Centara za celoživotno učenje. Planirane su ToT obuke na temu Osiguranja kvaliteta, čiji bi nosilac bio Univerzitet u Birmingemu, pri čemu je prihvaćen predlog od strane WEBIN-a, da se partneri iz EU uključe u proces osiguranja kvaliteta. Predstavnici visokoškolske ustanove iz Vršca izneli su pregled dosadašnjih aktivnosti radnog tima u izradi i objavljivanju publikacije Vodič za samoregulaciju kontinuiranog stručnog usavršavanja vaspitača (Teacher Self-Guide to CPD toolkit) pri čemu bi centralni deo publikacije činila iskustva partnera iz EU, dok su ostale institucije pozvane da predlože teme koje bi želeli da obrade pre nego što se materijal objedini u konačnu publikaciju.

sm
Razmatrane su javne politike i javne obrazovne politike u Republici Srbiji, način njihovog donošenja i sprovođenja, procesi i procedure u ovoj oblasti, uloga aktera javnog zagovaranja i lobiranja ali i alternativni oblici uključivanja visokoškolskih ustanova i vaspitača u proces donošenja odluka u cilju postizanja dogovora u vezi sa sadržajem publikacije Donošenje odluka i zagovaranje (Policy making and advocacy in education), kao i planirane obuke za aktivno učešće u procesu donošenja javnih politika u oblasti obrazovanja.

Održan je sastanak Komisije za osiguranje kvaliteta u toku koga je razmatran raspored zaduženja svih članova kao i sastanak Upravnog odbora tokom koga su razmatrana tekuća pitanja.

Sastanak projektnih partnera u Beogradu
30.10.2020. Belgrade

U prostorijama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u četvrtak 29.10.2020. održan je radni sastanak i radionica projektnih partnera projekta KEY. Sastanku su prisustvovali predstavnici Visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača Srbije, Saveza vaspitača Srbije, Univerziteta Crne Gore, Zavoda za školstvo Crne Gore, predstavnici ZUOVa i WEBIN-a.

Na sastanku se govorilo o novim standardima i pripritetima za akreditaciju. Akcenat je stavljen na procedure odobravanja programa i ostalih oblika stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. U skladu sa izazovima sa kojima se trenutno suočavaju partneri na projektu a koji se odnose na akreditaciju programa obuke zaključeno je da treba razmišljati o alternativama akreditacije novih programa.

bg

U radioničarskom delu učesnici sastanka su razmatrali moguće predloge za unapređivanje postojećeg Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

U prostorijama Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u četvrtak 29.10.2020. održan je radni sastanak i radionica projektnih partnera projekta KEY. Sastanku su prisustvovali predstavnici Visokih strukovnih škola za obrazovanje vaspitača Srbije, Saveza vaspitača Srbije, Univerziteta Crne Gore, Zavoda za školstvo Crne Gore, predstavnici ZUOVa i WEBIN-a.

Na sastanku se govorilo o novim standardima i pripritetima za akreditaciju. Akcenat je stavljen na procedure odobravanja programa i ostalih oblika stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. U skladu sa izazovima sa kojima se trenutno suočavaju partneri na projektu a koji se odnose na akreditaciju programa obuke zaključeno je da treba razmišljati o alternativama akreditacije novih programa.

bg

U radioničarskom delu učesnici sastanka su razmatrali moguće predloge za unapređivanje postojećeg Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika.

U okviru ERASMUS+ programa nabavljena oprema vrijedna 45.000,00 € za opremanje centra za obuku nastavnika
15.10.2020.

U okviru realizacije KEY (KEEP EDUCATING YOURSELF) projekta, ERASMUS+ programa, na Filozofskom fakultetu je nabavljena oprema vrijedna oko 45.000,00€ koja će biti instalirana u Centru za obuku nastavnika. Oprema je nabavljena u tri parije: računarska oprema, multimedijalna i audio-vizuelna oprema i oprema za obrazovne potrebe. Centar za obuku nastavnika/vaspitača je formiran u junu 2019. godine s ciljem osnaživanja saradnje Filozofskog fakulteta i Zavoda za školstvo u realizaciji programa za obuku nastavnika/vaspitača akreditovanih od strane Ministarstva prosvjete – Zavoda za školstvo.

Više informacija možete naći na sledećem linku

U okviru realizacije KEY (KEEP EDUCATING YOURSELF) projekta, ERASMUS+ programa, na Filozofskom fakultetu je nabavljena oprema vrijedna oko 45.000,00€ koja će biti instalirana u Centru za obuku nastavnika. Oprema je nabavljena u tri parije: računarska oprema, multimedijalna i audio-vizuelna oprema i oprema za obrazovne potrebe. Centar za obuku nastavnika/vaspitača je formiran u junu 2019. godine s ciljem osnaživanja saradnje Filozofskog fakulteta i Zavoda za školstvo u realizaciji programa za obuku nastavnika/vaspitača akreditovanih od strane Ministarstva prosvjete – Zavoda za školstvo.

Više informacija možete naći na sledećem linku

Obuka i sastanak u Kruševcu
28.09.2020. Kruševac

U Kruševcu je 23. i 24.09.2020. godine u organizaciji Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija (AVMSS) održan sastanak projektnih partnera projekta KEY. Na predlog rukovodilaca projekta dogovoreno je da se zatraži produženje roka za realizaciju projekta za dvanaest meseci, zbog nemogućnosti održavanja projektnih aktivnosti/realizacije poseta partnerskim institucijama u inostranstvu tokom pandemije koronavirusa.

Na sastanku je održano predavanje o korišćenju moodle platforme a predstavljeni su i softveri za snimanje i obradu video materijala i alati za održavanje video-konferencija. Održan je sastanak i komisije za osiguranje kvaliteta projekta koji je za cilj imao evaluaciju napretka u realizaciji ciljeva projekta.

ks 2020

U Kruševcu je 23. i 24.09.2020. godine u organizaciji Akademije vaspitačko-medicinskih strukovnih studija (AVMSS) održan sastanak projektnih partnera projekta KEY. Na predlog rukovodilaca projekta dogovoreno je da se zatraži produženje roka za realizaciju projekta za dvanaest meseci, zbog nemogućnosti održavanja projektnih aktivnosti/realizacije poseta partnerskim institucijama u inostranstvu tokom pandemije koronavirusa.

Na sastanku je održano predavanje o korišćenju moodle platforme a predstavljeni su i softveri za snimanje i obradu video materijala i alati za održavanje video-konferencija. Održan je sastanak i komisije za osiguranje kvaliteta projekta koji je za cilj imao evaluaciju napretka u realizaciji ciljeva projekta.

ks 2020

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za objedinjenu javnu nabavku opreme
19.06.2020.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2751875&idp=2751825&vz=2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2751875&idp=2751825&vz=2

Sastanak UO u Smederevu
12.06.2020. Smederevo
U Smederevu je10.06.2020. godine u organizaciji Saveza udruženja vaspitača Srbije održan sastanak projektni partnera projekta KEY.
Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Srbije usled pandemije COVID-a 19 i postojećih ograničenja koja su na snazi u Srbiji trenutno. Sastanak je imao za cilj finalizaciju nabavke opreme kao i isticanje značaja instutucionalne i medijske diseminacije.
SM-1
U Smederevu je10.06.2020. godine u organizaciji Saveza udruženja vaspitača Srbije održan sastanak projektni partnera projekta KEY.
Sastanku su prisustvovali projektni partneri iz Srbije usled pandemije COVID-a 19 i postojećih ograničenja koja su na snazi u Srbiji trenutno. Sastanak je imao za cilj finalizaciju nabavke opreme kao i isticanje značaja instutucionalne i medijske diseminacije.
SM-1
POZIV – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE FINANSIJSKE REVIZIJE
29.05.2020.

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2757113

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2757113