Vesti

Seminari u Sloveniji
22.04.2019. Rakičan

Seminar o jačanju uloge VŠU u ECEC CPD – MARIBOR“ održan je od 8. do 12. aprila 2019. godine u prostorijama dva projektna partnera (8-10. aprila 2019. godine na Univerzitetu u Mariboru, Pedagoški fakultet i 11. aprila 2019. godine). 2019 – 12. 2019. u Istraživačko-edukativnom centru Rakičan u Murskoj Soboti).

Na seminaru je predstavljena uloga visokoškolskih nastavnika u jačanju kontinuiranog stručnog usavršavanja, uloga stručnog usavršavanja u smislu sopstvenog istraživačkog rada i saradnje sa eksternim zainteresovanim stranama, uloga stručnog usavršavanja kroz princip mentorstva, partnerske saradnje, značaj promocije fakulteta, katedri i nastavnika, kao i uloga izdavanja naučnih časopisa Prikazani su pristupi stručnom usavršavanju u pogledu naučnoistraživačkog rada i pedagoškog rada sa studentima. Pored navedenih aktivnosti, u drugom delu seminara, rukovodilac Centra za kontinuirano obrazovanje je detaljno predstavio aktivnosti Centra, sve aktivne programe koje Centar nudi, kao i metodologiju finansiranja od strane Ministarstvo prosvete, nauke i sporta.

U okviru seminara organizovane su i posete predškolskim ustanovama i radni sastanci partnera na projektu.

KEY_MB_Rakican-01

Seminar o jačanju uloge VŠU u ECEC CPD – MARIBOR“ održan je od 8. do 12. aprila 2019. godine u prostorijama dva projektna partnera (8-10. aprila 2019. godine na Univerzitetu u Mariboru, Pedagoški fakultet i 11. aprila 2019. godine). 2019 – 12. 2019. u Istraživačko-edukativnom centru Rakičan u Murskoj Soboti).

Na seminaru je predstavljena uloga visokoškolskih nastavnika u jačanju kontinuiranog stručnog usavršavanja, uloga stručnog usavršavanja u smislu sopstvenog istraživačkog rada i saradnje sa eksternim zainteresovanim stranama, uloga stručnog usavršavanja kroz princip mentorstva, partnerske saradnje, značaj promocije fakulteta, katedri i nastavnika, kao i uloga izdavanja naučnih časopisa Prikazani su pristupi stručnom usavršavanju u pogledu naučnoistraživačkog rada i pedagoškog rada sa studentima. Pored navedenih aktivnosti, u drugom delu seminara, rukovodilac Centra za kontinuirano obrazovanje je detaljno predstavio aktivnosti Centra, sve aktivne programe koje Centar nudi, kao i metodologiju finansiranja od strane Ministarstvo prosvete, nauke i sporta.

U okviru seminara organizovane su i posete predškolskim ustanovama i radni sastanci partnera na projektu.

KEY_MB_Rakican-01

Uvodna konferencija u Podgorici
03.04.2019. Podgorica
Uvodna konferencija u okviru ERAZMUS+ projekta Keep Educating Yourself (KEY) održana je 28. i 29. marta 2019. godine u Podgorici (Crna Gora), u vrtiću Suncokrili, u organizaciji Filozofskog fakulteta iz Podgorice, Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Konferenciji je pored partnerskih organizacija prisustvovao i veliki broj predstavnika institucija i organizacija iz Crne Gore, ukupno 80 učesnika.
Na konferenciji su predstavljeni modeli profesionalnog usavršavanja vaspitača u zemaljama EU. Partneri iz Velike Britanije, Slovenije, Mađarske i Rumunije prezentovali su svoja iskustva sa ciljem da se tokom realizacije projekta u Srbiji i Crnoj Gori pripreme adekvatni programi za celoživotno usavršavanje vaspitača. Naredni sastanak partnera biće održan u Mariboru (Slovenija) od 8-10. aprila 2019. godine.
IMG_3667
p2
Uvodna konferencija u okviru ERAZMUS+ projekta Keep Educating Yourself (KEY) održana je 28. i 29. marta 2019. godine u Podgorici (Crna Gora), u vrtiću Suncokrili, u organizaciji Filozofskog fakulteta iz Podgorice, Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Konferenciji je pored partnerskih organizacija prisustvovao i veliki broj predstavnika institucija i organizacija iz Crne Gore, ukupno 80 učesnika.
Na konferenciji su predstavljeni modeli profesionalnog usavršavanja vaspitača u zemaljama EU. Partneri iz Velike Britanije, Slovenije, Mađarske i Rumunije prezentovali su svoja iskustva sa ciljem da se tokom realizacije projekta u Srbiji i Crnoj Gori pripreme adekvatni programi za celoživotno usavršavanje vaspitača. Naredni sastanak partnera biće održan u Mariboru (Slovenija) od 8-10. aprila 2019. godine.
IMG_3667
p2
Radni sastanak u Pirotu
20.03.2019. Pirot

U Pirotu je u periodu od 13. do 15. marta 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Mariboru (Slovenija). Profesorke naše škole dr Tanja Nedimović i dr Nataša Sturza Milić aktivno su učestvovale u radu sastanka tokom koga je profesorka dr Nataša Sturza Milić prezentovala rezultate kvalitativne analize programa stalnog stručnog usavršavanja vaspitača akreditovanih kod ZUOV-a. Na pripremi prezentacije, istraživanju, analizi i prevodu na engleski jezik učestvovale su i dr Tanja Nedimović i asistentkinje Marija Malović, MA i Radmila Palinkašević, MA.

9iTrEU07

U Pirotu je u periodu od 13. do 15. marta 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Mariboru (Slovenija). Profesorke naše škole dr Tanja Nedimović i dr Nataša Sturza Milić aktivno su učestvovale u radu sastanka tokom koga je profesorka dr Nataša Sturza Milić prezentovala rezultate kvalitativne analize programa stalnog stručnog usavršavanja vaspitača akreditovanih kod ZUOV-a. Na pripremi prezentacije, istraživanju, analizi i prevodu na engleski jezik učestvovale su i dr Tanja Nedimović i asistentkinje Marija Malović, MA i Radmila Palinkašević, MA.

9iTrEU07

Treći sastanak učesnika KEY projekta održava se u Visokoj školi u Pirotu
13.03.2019.
Visoka škola u Pirotu domaćin trećeg sastanka učesnika KEY projekta u okviru Erazmus+ programa
11.03.2019.
Studijski program za predškolsko vaspitanje i obrazovanje dio “KEY” projekta
21.02.2019.
Savremene obuke za vaspitače: Reforma predškolskog obrazovanja i vaspitanja
16.02.2019.
„Key“ usavršava vaspitače
15.02.2019.
Usavršavanje vaspitača kroz KEY projekat
15.02.2019.
Uvodna konferencija u Novom Sadu
14.02.2019. Novi Sad
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ partner je u realizaciju projekta pod nazivom „Keep Educating Yourself“ – KEY koji je finansiran sredstvima Erazmus+ programa Evropske unije. Konzorcijum čini 17 partnera, iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Slovenije i Velike Britanije. Projekat je usmeren ka izgradnji kapaciteta za celoživotno usavršavanje vaspitača, a u skladu sa njihovim potrebama.
Uvodna konferencija, kao deo KEY projekta održana je 12. februara 2019. godine u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Prisutne učesnike iz svih navedenih zemalja i institucija učesnica u projektu pozdravila je mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. U plenarnom delu konferencije okupljenima su se obratile Ana Marija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole u Novom Sadu.
Konferencija je okupila više od 80 aktera i praktičara u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem predstavljanja i upoznavanja sa projektom KEY i razmatranja potrebe za stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti.
IMG_2871-300x225
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ partner je u realizaciju projekta pod nazivom „Keep Educating Yourself“ – KEY koji je finansiran sredstvima Erazmus+ programa Evropske unije. Konzorcijum čini 17 partnera, iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Slovenije i Velike Britanije. Projekat je usmeren ka izgradnji kapaciteta za celoživotno usavršavanje vaspitača, a u skladu sa njihovim potrebama.
Uvodna konferencija, kao deo KEY projekta održana je 12. februara 2019. godine u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Prisutne učesnike iz svih navedenih zemalja i institucija učesnica u projektu pozdravila je mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. U plenarnom delu konferencije okupljenima su se obratile Ana Marija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole u Novom Sadu.
Konferencija je okupila više od 80 aktera i praktičara u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem predstavljanja i upoznavanja sa projektom KEY i razmatranja potrebe za stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti.
IMG_2871-300x225