ISHODI I REZULTATI

RP.1 – POČETAK
1.1. Izveštaj o uporednoj analizi   ZAVRŠENO
1.2. Priručnici za implementaciju  ZAVRŠENO
1.3. Preporuke za politike ZAVRŠENO
1.4. Projektni savetodavni odbor  ZAVRŠENO
1.5. Povećano interesovanje ciljne javnosti za temu ZAVRŠENO
RP.2 –Formiranje centara za stručno usavršavanje vaspitača
2.1. Poboljšane veštine vaspitača kroz kontinuirani profesionalni razvoj iz oblasti PVO ZAVRŠENO
2.2. Paketi osnivački dokumenata  ZAVRŠENO
2.3. Obezbeđen prostor, oprema i administrativno osoblje ZAVRŠENO
2.4. Nabavljena i postavljena oprema u centre za učenje ZAVRŠENO
2.5. Unapređenje strategija za profesionalno usavršavanje na visokoškolskim ustanovama ZAVRŠENO
RP.3 –Uvođenje kurseva za usavršavanje vaspitača  na MOODLE
3.1. Poboljšano znanje u Moodle kursevima  ZAVRŠENO
3.2. Kreirani ubrzani i kursevi za usavršavanje  , kao i materijali ZAVRŠENO
3.3. Akreditovani kursevi  ZAVRŠENO
3.4. Unapređene veštine vaspitača u lokalnim zajednicama ZAVRŠENO
RP.4 – OSIGURANJE KVALITETA U OBLASTI PROFESIONALNOG USAVRŠAVANJA

4.1. Poboljšane veštine vaspitača u obezbeđivanju obuka o osiguranju i praćenju kvaliteta u oblasti celoživotnog učenja  ZAVRŠENO
4.2. Objavljen (1) Priručnik o osiguravanju kvaliteta, monitoringu i usavršavanju kao i (2) Vodič za kontinuirano profesionalno usavršavanje ZAVRŠENO
4.3. Unapređene  veštine regulatorog osoblja i onog za profesionalno usavršavanje iz oblasti obezbeđivanja i praćenja kvaliteta  ZAVRŠENO
RP.5 –Razvoj modela za akreditaciju standarda za profesionalno usavršavanje vaspitača

5.1. Unapređene veštine vaspitača u kreiranju politika/zagovaranju   ZAVRŠENO
5.2. Razvijen model akreditacije standarda ZAVRŠENO
RP.6 – OSIGURAVANJE I PRAĆENJE KVALITETA
6.1. Osiguran visok kvalitet implementacije i rezultata   ZAVRŠENO

6.2. Komentari od spoljašnjih zainteresovanih strana na temu kvaliteta  ZAVRŠENO
6.3. Izveštaji o evaluacija napretka  ZAVRŠENO
6.4. Izveštaj o eksternoj evaluaciji   ZAVRŠENO
6.5. Revizorski izveštaj   ZAVRŠENO
RP.7 – DISEMINACIJA I EKSPLOATACIJA
7.1. Sajt projekta   ZAVRŠENO
7.2. Izvršena interna institucionalna diseminacija   ZAVRŠENO
7.3. Promovisani pojektni rezultati   ZAVRŠENO
7.4. Interes donosioca odluka za  model akreditacije standarda u oblasti profesionalnog usavršavanja   ZAVRŠENO
RP.8 – UPRAVLJANJE
8.1. Održan uvodni sastanak, formirani projektni timovi, dogovorena pravila i procedure ZAVRŠENO
8.2. Unapređene veštine administrativnog osoblja da upravlja EU grantovima ZAVRŠENO
8.3. Neometano upravljanje projektom, administracija i izveštavanje ZAVRŠENO