Za stakeholdere

Model standardizacije za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja vaspitača u Crnoj Gori: 2021-Model-standarda-CG-1