Sastanak u Pirotu

01.10.2022. PirotU okviru aktivnosti na međunarodnom projektu KEY u Pirotu je 29. 9. i 30. 9. 2022. održan dvodnevni sastanak po radnim paketima projektnih partnera.
Nakon pozdravnih obraćanja, predstavljena je implementacija kurseva u lokalnim zajednicama partnera10 uključenih u projekat, dat je osvrt na publikaciju Policy paper on preschool CPD (Continuing Professional Development), a utvrđene su dosadašnje aktivnosti i planirani dalji koraci na kreiranju priručnika za posmatranje i evaluaciju CPD-a, kao i Samostalnog vodiča za kontinuirani profesionalni razvoj vaspitača. Pored navedenog, evaluiran je napredak istraživanja o uticaju Covid-19 na izvođenje nastave i vaspitački rad, razgovaralo se o diseminaciji projektnih rezultata, kao i o predstojećem sastanku u Nikšiću (Crna Gora).