Vesti

U okviru ERASMUS+ programa nabavljena oprema vrijedna 45.000,00 € za opremanje centra za obuku nastavnika
15.10.2020.

U okviru realizacije KEY (KEEP EDUCATING YOURSELF) projekta, ERASMUS+ programa, na Filozofskom fakultetu je nabavljena oprema vrijedna oko 45.000,00€ koja će biti instalirana u Centru za obuku nastavnika. Oprema je nabavljena u tri parije: računarska oprema, multimedijalna i audio-vizuelna oprema i oprema za obrazovne potrebe. Centar za obuku nastavnika/vaspitača je formiran u junu 2019. godine s ciljem osnaživanja saradnje Filozofskog fakulteta i Zavoda za školstvo u realizaciji programa za obuku nastavnika/vaspitača akreditovanih od strane Ministarstva prosvjete – Zavoda za školstvo.

Više informacija možete naći na sledećem linku

U okviru realizacije KEY (KEEP EDUCATING YOURSELF) projekta, ERASMUS+ programa, na Filozofskom fakultetu je nabavljena oprema vrijedna oko 45.000,00€ koja će biti instalirana u Centru za obuku nastavnika. Oprema je nabavljena u tri parije: računarska oprema, multimedijalna i audio-vizuelna oprema i oprema za obrazovne potrebe. Centar za obuku nastavnika/vaspitača je formiran u junu 2019. godine s ciljem osnaživanja saradnje Filozofskog fakulteta i Zavoda za školstvo u realizaciji programa za obuku nastavnika/vaspitača akreditovanih od strane Ministarstva prosvjete – Zavoda za školstvo.

Više informacija možete naći na sledećem linku

Izmene i dopune konkursne dokumentacije za objedinjenu javnu nabavku opreme
19.06.2020.

Izmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2751875&idp=2751825&vz=2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/KonkursnaDokumentacija.aspx?idd=2751875&idp=2751825&vz=2

POZIV – JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI – USLUGE FINANSIJSKE REVIZIJE
29.05.2020.

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2757113

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2757113

POZIV-OBJEDINJENA JAVNA NABAVKA OPREME
19.05.2020.

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2751825

Poziv i dokumentaciju možete preuzeti na sledećem linku: http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=2751825

Radni sastanak u Sremskoj Mitrovici
04.07.2019.
U Sremskoj Mitovici, u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – SIRMIUM u periodu od 20. do 21. juna 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan je radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i predstavnice Eötvös József Főiskola, Baja, Mađarska.
U okviru radnog paketa 1 razmatrana je metodologija istraživanja potreba praktičara, kao preduslov za kreiranje i akreditaciju programa stručnog usavršavanja i postignut dogovor u vezi pripreme i objavljivanja publikacije.
U okviru radnog paketa 6 održan je sastanak Tima za kvalitet, koji je ovom prilikom i konstituisan. Ustanovljen je način rada, razmatrane dosadašnje aktivnosti, rezultati, događaji i upravljanje projektom, kao i načini njihove evaluacije i obezbeđenje kvaliteta projekta.
U okviru radnih paketa 7 i 8 održan je zajednički sastanak Upravnog odbora i Tima koordinatora. Predstavljen je priručnik o upravljanju projektom, finansijama i kvalitetom, razmatrano je konstituisanje Savetodavnog odbora, pitanje nabavke opreme.
U okviru radnog paketa 2 iznet je stručni stav konzorcijuma o ECEC CPD, kao i mogućnostima razvoja centara za stručno usavršavanje. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu je predstavila predlog Pravilnika o radu Centra za profesionalno usavršavanje i postignut je dogovor da u toku jeseni visokoškolske ustanove na sednicama Nastavno-stručnog veća donesu odluku o osnivanju Centara za profesionalno usavršavanje.
Profesori škole iz Vršca doc. dr Jelena Prtljaga i prof. dr Aleksandar Stojanović aktivno su učestvovali u radu svih navedenih sesija.
Izvor: http://sm-vaspitac.edu.rs/izvestaj-sa-sastanka-u-okviru-realizacije-projekta-keep-educating-yourself-key-59877-epp-1-2018-rs-1-eppka2-cbhe-jp-odrzanog-u-sremskoj-mitrovici-20-i-21-juna-2019-godine/
U Sremskoj Mitovici, u prostorijama Visoke škole strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare – SIRMIUM u periodu od 20. do 21. juna 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan je radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i predstavnice Eötvös József Főiskola, Baja, Mađarska.
U okviru radnog paketa 1 razmatrana je metodologija istraživanja potreba praktičara, kao preduslov za kreiranje i akreditaciju programa stručnog usavršavanja i postignut dogovor u vezi pripreme i objavljivanja publikacije.
U okviru radnog paketa 6 održan je sastanak Tima za kvalitet, koji je ovom prilikom i konstituisan. Ustanovljen je način rada, razmatrane dosadašnje aktivnosti, rezultati, događaji i upravljanje projektom, kao i načini njihove evaluacije i obezbeđenje kvaliteta projekta.
U okviru radnih paketa 7 i 8 održan je zajednički sastanak Upravnog odbora i Tima koordinatora. Predstavljen je priručnik o upravljanju projektom, finansijama i kvalitetom, razmatrano je konstituisanje Savetodavnog odbora, pitanje nabavke opreme.
U okviru radnog paketa 2 iznet je stručni stav konzorcijuma o ECEC CPD, kao i mogućnostima razvoja centara za stručno usavršavanje. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Vršcu je predstavila predlog Pravilnika o radu Centra za profesionalno usavršavanje i postignut je dogovor da u toku jeseni visokoškolske ustanove na sednicama Nastavno-stručnog veća donesu odluku o osnivanju Centara za profesionalno usavršavanje.
Profesori škole iz Vršca doc. dr Jelena Prtljaga i prof. dr Aleksandar Stojanović aktivno su učestvovali u radu svih navedenih sesija.
Izvor: http://sm-vaspitac.edu.rs/izvestaj-sa-sastanka-u-okviru-realizacije-projekta-keep-educating-yourself-key-59877-epp-1-2018-rs-1-eppka2-cbhe-jp-odrzanog-u-sremskoj-mitrovici-20-i-21-juna-2019-godine/
Radionica o ulozi centara
15.05.2019. Vršac

U periodu od 14.05. do15.05.2019. u Vršcu u okviru KEY projekta održavaju su seminari o kreiranje centara za profesionalni razvoj (vizija, misija, osnovni principi).
Prvog dana susreta, u Visokoj školi u Vršcu razgovaralo se na temu koji su mogući modeli za osnivanje centara, o njihovoj vidljivosti i održivosti. Dr Jelena Prtljaga je predstavila agendu i naznačila koji su očekivani ishodi dvodnevne radionice u Vršcu. U nastavku, iskustva u radu centara za edukaciju partnerima iz Srbije i Crne Gore preneli su članovi konzorcijuma iz Slovenije (Univerzitet u Mariboru, RIS Rakičan), nakon čega je usledila bogata razmena mišljenja i iskustava svih učesnika na radionici.

Moderator radionice o viziji, misiji i osnovnim principima centara za profesionalni razvoj, koja se odvijala u popodnevnim časovima, bila je dr Tanja Nedimović.

Drugog dana susreta, paralelno sa radionicama (izrada upitnika i definisanje osnovnih smernica za osnivanje centara) održani su i radni sastanci partnera na projektu na kojima je bilo reči o pravnim i finansijskim aspektima projekta u osnivanja centara, posebno u oblasti nabavke opreme za realizaciju projekta.

U periodu od 14.05. do15.05.2019. u Vršcu u okviru KEY projekta održavaju su seminari o kreiranje centara za profesionalni razvoj (vizija, misija, osnovni principi).
Prvog dana susreta, u Visokoj školi u Vršcu razgovaralo se na temu koji su mogući modeli za osnivanje centara, o njihovoj vidljivosti i održivosti. Dr Jelena Prtljaga je predstavila agendu i naznačila koji su očekivani ishodi dvodnevne radionice u Vršcu. U nastavku, iskustva u radu centara za edukaciju partnerima iz Srbije i Crne Gore preneli su članovi konzorcijuma iz Slovenije (Univerzitet u Mariboru, RIS Rakičan), nakon čega je usledila bogata razmena mišljenja i iskustava svih učesnika na radionici.

Moderator radionice o viziji, misiji i osnovnim principima centara za profesionalni razvoj, koja se odvijala u popodnevnim časovima, bila je dr Tanja Nedimović.

Drugog dana susreta, paralelno sa radionicama (izrada upitnika i definisanje osnovnih smernica za osnivanje centara) održani su i radni sastanci partnera na projektu na kojima je bilo reči o pravnim i finansijskim aspektima projekta u osnivanja centara, posebno u oblasti nabavke opreme za realizaciju projekta.

Seminari u Sloveniji
22.04.2019. Rakičan

U periodu od 8. 4. – 10. 4. 2019. u Mariboru i 11. 4. ‒ 12. 4. 2019 u  Rakičanu, u Sloveniji u okviru KEY projekta održani su seminari o jačanju uloge fakulteta i visokih škola u kontinuiranom profesionalnom razvoju vaspitača. U okviru seminara organizovane su i posete predškolskim ustanovama i radni sastanci partnera na projektu. Seminaru su kao predstavnici Visoke škole iz Vršca prisustvovali dr Jelena Prtljaga, dr Predrag Prtljaga i Biljana Despotovski.

U periodu od 8. 4. – 10. 4. 2019. u Mariboru i 11. 4. ‒ 12. 4. 2019 u  Rakičanu, u Sloveniji u okviru KEY projekta održani su seminari o jačanju uloge fakulteta i visokih škola u kontinuiranom profesionalnom razvoju vaspitača. U okviru seminara organizovane su i posete predškolskim ustanovama i radni sastanci partnera na projektu. Seminaru su kao predstavnici Visoke škole iz Vršca prisustvovali dr Jelena Prtljaga, dr Predrag Prtljaga i Biljana Despotovski.

Uvodna konferencija u Podgorici
03.04.2019. Podgorica
Uvodna konferencija u okviru ERAZMUS+ projekta Keep Educating Yourself (KEY) održana je 28. i 29. marta 2019. godine u Podgorici (Crna Gora), u vrtiću Suncokrili, u organizaciji Filozofskog fakulteta iz Podgorice, Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Konferenciji je pored partnerskih organizacija prisustvovao i veliki broj predstavnika institucija i organizacija iz Crne Gore, ukupno 80 učesnika. Kao predstavnice Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ iz Vršca, konferenciji su prisustvovale dr Slavica Komatina i dr Marija Aleksandrović.
Na konferenciji su predstavljeni modeli profesionalnog usavršavanja vaspitača u zemaljama EU. Partneri iz Velike Britanije, Slovenije, Mađarske i Rumunije prezentovali su svoja iskustva sa ciljem da se tokom realizacije projekta u Srbiji i Crnoj Gori pripreme adekvatni programi za celoživotno usavršavanje vaspitača. Naredni sastanak partnera biće održan u Mariboru (Slovenija) od 8-10. aprila 2019. godine.
Uvodna konferencija u okviru ERAZMUS+ projekta Keep Educating Yourself (KEY) održana je 28. i 29. marta 2019. godine u Podgorici (Crna Gora), u vrtiću Suncokrili, u organizaciji Filozofskog fakulteta iz Podgorice, Studijskog programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Konferenciji je pored partnerskih organizacija prisustvovao i veliki broj predstavnika institucija i organizacija iz Crne Gore, ukupno 80 učesnika. Kao predstavnice Visoke škole strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ iz Vršca, konferenciji su prisustvovale dr Slavica Komatina i dr Marija Aleksandrović.
Na konferenciji su predstavljeni modeli profesionalnog usavršavanja vaspitača u zemaljama EU. Partneri iz Velike Britanije, Slovenije, Mađarske i Rumunije prezentovali su svoja iskustva sa ciljem da se tokom realizacije projekta u Srbiji i Crnoj Gori pripreme adekvatni programi za celoživotno usavršavanje vaspitača. Naredni sastanak partnera biće održan u Mariboru (Slovenija) od 8-10. aprila 2019. godine.
Radni sastanak u Pirotu
20.03.2019. Pirot

U Pirotu je u periodu od 13. do 15. marta 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Mariboru (Slovenija). Profesorke naše škole dr Tanja Nedimović i dr Nataša Sturza Milić aktivno su učestvovale u radu sastanka tokom koga je profesorka dr Nataša Sturza Milić prezentovala rezultate kvalitativne analize programa stalnog stručnog usavršavanja vaspitača akreditovanih kod ZUOV-a. Na pripremi prezentacije, istraživanju, analizi i prevodu na engleski jezik učestvovale su i dr Tanja Nedimović i asistentkinje Marija Malović, MA i Radmila Palinkašević, MA.

U Pirotu je u periodu od 13. do 15. marta 2019. godine u okviru projekta „Keep Educating Yourself“ – KEY finansiranog sredstvima Erazmus+ programa održan radni sastanak kome su prisustvovali predstavnici visokih škola iz Novog Sada, Kruševca, Sremske Mitrovice, Pirota i Vršca, Univerziteta Crne Gore i Univerziteta u Mariboru (Slovenija). Profesorke naše škole dr Tanja Nedimović i dr Nataša Sturza Milić aktivno su učestvovale u radu sastanka tokom koga je profesorka dr Nataša Sturza Milić prezentovala rezultate kvalitativne analize programa stalnog stručnog usavršavanja vaspitača akreditovanih kod ZUOV-a. Na pripremi prezentacije, istraživanju, analizi i prevodu na engleski jezik učestvovale su i dr Tanja Nedimović i asistentkinje Marija Malović, MA i Radmila Palinkašević, MA.

Uvodna konferencija u Novom Sadu
14.02.2019. Vršac
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ partner je u realizaciju projekta pod nazivom „Keep Educating Yourself“ – KEY koji je finansiran sredstvima Erazmus+ programa Evropske unije. Konzorcijum čini 17 partnera, iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Slovenije i Velike Britanije. Projekat je usmeren ka izgradnji kapaciteta za celoživotno usavršavanje vaspitača, a u skladu sa njihovim potrebama.
Uvodna konferencija, kao deo KEY projekta održana je 12. februara 2019. godine u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Prisutne učesnike iz svih navedenih zemalja i institucija učesnica u projektu pozdravila je mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. U plenarnom delu konferencije okupljenima su se obratile Ana Marija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole u Novom Sadu.
Konferencija je okupila više od 80 aktera i praktičara u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem predstavljanja i upoznavanja sa projektom KEY i razmatranja potrebe za stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti.
Visoka škola strukovnih studija za vaspitače „Mihailo Palov“ partner je u realizaciju projekta pod nazivom „Keep Educating Yourself“ – KEY koji je finansiran sredstvima Erazmus+ programa Evropske unije. Konzorcijum čini 17 partnera, iz Srbije, Crne Gore, Rumunije, Mađarske, Slovenije i Velike Britanije. Projekat je usmeren ka izgradnji kapaciteta za celoživotno usavršavanje vaspitača, a u skladu sa njihovim potrebama.
Uvodna konferencija, kao deo KEY projekta održana je 12. februara 2019. godine u Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Prisutne učesnike iz svih navedenih zemalja i institucija učesnica u projektu pozdravila je mr Katarina Kovačević, podsekretar u Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost. U plenarnom delu konferencije okupljenima su se obratile Ana Marija Viček, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Jovanka Ulić, direktorka Visoke škole u Novom Sadu.
Konferencija je okupila više od 80 aktera i praktičara u sistemu predškolskog obrazovanja i vaspitanja sa ciljem predstavljanja i upoznavanja sa projektom KEY i razmatranja potrebe za stručnim usavršavanjem u ovoj oblasti.